Elíšou

Hledám varianty 'elíšou' [ elíšou ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Královská 2:1...vzít Eliáše ve vichru do nebe. Ten byl právěElíšou na cestě z Gilgalu. "Zůstaň tu," řekl Eliáš Elíšovi....
2. Královská 2:3...!" A tak šli do Bet-elu. Z Bet-elu přišli za Elíšou proročtí učedníci. "Víš, že Hospodin ti dnes vezme...
2. Královská 2:5...Jericha. Proročtí učedníci z Jericha přišli za Elíšou a řekli mu: "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého...
2. Královská 2:18... ale nenašli. Když se pak vrátili do Jericha za Elíšou, řekl jim: "Copak jsem vám neříkal: Nechoďte?"...
2. Královská 3:15...hudebníka." Když pak hudebník začal hrát, nad Elíšou byla ruka Hospodinova. "Tak praví Hospodin," řekl....
2. Královská 4:1... Jedna z manželek prorockých učedníků před Elíšou úpěnlivě naříkala: "Tvůj služebník, můj muž, umřel....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |