Ehud

Hledám varianty 'ehud' [ ehud ]. Nalezeno 8 veršù.
Soudců 3:15...k Hospodinu, vzbudil jim zachránce. Byl to levák Ehud, syn Benjamínce Gery. Po něm Izraelci poslali svůj...
Soudců 3:16...svůj povinný dar moábskému králi EglonoviEhud si vyrobil krátký dvojsečný meč, připásal si jej pod...
Soudců 3:18...veliký tlusťoch). Po odevzdání povinného daru Ehud propustil ty, kdo dar přinesli, ale sám se od...
Soudců 3:20...seděl o samotě v chládku svého střešního pokojeEhud k němu přistoupil a řekl: "Mám pro tebe Boží slovo!"...
Soudců 3:21...tebe Boží slovo!" Král se zvedl z křesla a vtom Ehud levicí tasil od pravého stehna meč a vrazil mu ho do...
Soudců 3:23...mu ten meč z břicha nevytáhl. Ven vyšel zademEhud vyšel ven záchodem a dveře střešního pokoje za sebou...
Soudců 3:26... jejich pán leží na zemi mrtev! Zatímco čekaliEhud minul Pesilim a prchal směrem k Seiře. Když dorazil...
1. Letopisů 7:10...Bilhan. Synové Bilhanovi: Jeuš, BenjamínEhud, Kenaana, Zetan, Taršiš a Achišachar. Tito všichni...

Slova obsahující ehud: ehud (8) ehudem (1) ehudova (1) ehudově (1) ehudovi (1) jehud (1) jehudi (2) jehudiho (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |