Efraimském

Hledám varianty 'efraimském' [ efraimském ]. Nalezeny 3 verše.
Soudců 12:15...Piratonského, zemřel, byl pohřben v Piratonuefraimském kraji na Amalekově pohoří. Synové Izraele pak...
2. Samuel 18:6...vytáhli do pole proti Izraeli. K bitvě došloEfraimském lese a Davidovi muži tam izraelské vojsko...
2. Letopisů 13:4...bojovníků. Abiáš se postavil na horu CemaraimEfraimském pohoří a prohlásil: "Jeroboáme a všechen Izraeli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |