Efraimské

Hledám varianty 'efraimské' [ efraimské ]. Nalezeno 7 veršù.
Soudců 8:2...vlastně dokázal ve srovnání s vámi? Není snad efraimské paběrkování lepší než abiezerské vinobraní? Bůh...
1. Samuel 9:4...a vyprav se ty oslice hledat." Prošel tedy Efraimské hory, prošel kraj Šališa, ale nenašli nic. Prošli...
2. Samuel 13:23...roky nato pořádal Abšalom v Baal-chacoru poblíž efraimské hranice slavnost stříhání ovcí, na kterou sezval...
2. Královská 14:13...u Bet-šemeše, odkud se vypravil na Jeruzalém. Od Efraimské brány k Nárožní bráně proboural v...
2. Letopisů 19:4...opakovaně se vydával mezi lid od Beer-šeby po Efraimské hory a navracel je k Hospodinu, Bohu jejich otců....
2. Letopisů 25:23...u Bet-šemeše, odkud ho přivedl do Jeruzaléma. Od Efraimské brány k Nárožní bráně proboural v...
Nehemiáš 8:16...Božího chrámu i na prostranstvích u VodnéEfraimské brány. Celé shromáždění navrátilců ze zajetí si...

Slova obsahující efraimské: efraimské (7) efraimském (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |