Efraimovy

Hledám varianty 'efraimovy' [ efraimovy ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 48:17...mu to. Vzal tedy otcovu ruku, aby ji přeneslEfraimovy hlavy na Manasesovu, a řekl svému otci: "Tak ne,...
Genesis 50:23...svého otce a dožil se věku 110 let. Viděl Efraimovy syny do třetího pokolení a syny Manasesova...
Deuteronomium 33:17...těmi rohy porazí. Takové jsou desetitisíce Efraimovy, takové tisíce Manasesovy!" O Zabulonovi řekl:...
Jozue 16:9...pokolení pro jejich rody. Navíc byla pro Efraimovy syny vyčleněna města uprostřed dědictví synů...
1. Letopisů 27:20... za Neftalího Jerimot, syn Azrielův, za syny Efraimovy Hošea, syn Azaziášův, za polovinu kmene...
Nehemiáš 12:39...směrem k Pecné věži a k Široké hradbě, podél Efraimovy brány přes Ješanskou bránu, přes Rybnou bránu,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |