Efraimovi

Hledám varianty 'efraimovi' [ efraimovi ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 48:20...Efraim a Manases!'" A tak dal Izrael přednost Efraimovi před Manasesem. Potom řekl Josefovi: "Hle, ...
Numeri 1:32...čítalo 57 400 mužů. Synové Josefovi: Synové Efraimovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve...
Numeri 26:35...jsou rody Manasesovy. Čítaly 52 700 mužů. Synové Efraimovi po svých rodech: Šutelach a z něj rod šutelašský,...
Jozue 16:5...toto je území, které pro své rody získali synové Efraimovi: Hranice jejich dědictví vede na východě od...
Jozue 17:9...městy jižně od potoka, jsou města patřící Efraimovi. Manasesova hranice vede po severní straně potoka...
Jozue 17:10...ke Středozemnímu moři. Jižní strana patří Efraimovi a severní strana Manasesovi, jehož hranicí je...
Jozue 17:17...z údolí Jizreel, mají železné vozy!" Jozue na to Efraimovi a Manasesovi z Josefova domu řekl: "Jste početný...
Soudců 12:4...všechny gileádské muže a pustil se do boje proti Efraimovi. Gileádští muži na udeřili, protože Efraimci...
1. Letopisů 7:20...Šemidovi: Achian, Šechem, Likchi a Aniam. Synové Efraimovi: Šutelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho...
2. Letopisů 31:1...a oltáře všude v Judovi a Benjamínovi, ale i v Efraimovi a Manasesovi, dokud je nevymýtili. Teprve pak se...
Žalmy 78:9...srdcem nestálým a s duchem Bohu nevěrným! Synové Efraimovi, zdatní lukostřelci, v den bitvy se dali na útěk....
Ozeáš 9:8...tak zkažení, máte tak velkou nenávist. Prorok je Efraimovi strážným společně s Bohem svým, na všech cestách...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |