Efraimových

Hledám varianty 'efraimových' [ efraimových ]. Nalezeno 6 veršù.
Numeri 2:18...svých oddílech prapor Efraimova uskupení: vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův, a jeho vojsko o...
Numeri 7:48... syna Deuelova. Sedmého dne předstoupil vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův. Jeho darem byla...
Numeri 26:37...Eran a z něj rod eranský. To jsou rody synů Efraimových. Čítaly 32 500 mužů. To jsou synové Josefovi po...
1. Letopisů 9:3...měst. Někteří ze synů Judových, BenjamínovýchEfraimových a Manasesových ale přišli bydlet do Jeruzaléma:...
1. Letopisů 27:10...měsíc byl jako sedmý Chelec Pelonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Osmý měsíc byl...
1. Letopisů 27:14...byl jako jedenáctý Benajáš Piratonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Dvanáctý měsíc...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |