Efes

Hledám varianty 'efes' [ efesu (17) efes (3) ]. Nalezeno 19 veršù.
1. Samuel 17:1...Shromáždili se u judského Socha a utábořili seEfes-danimu mezi Sochem a Azekou. Také Saul a izraelští...
Skutky 18:19...složil, dal ostříhat vlasy. Když dorazil do Efesu, nechal je oba tam; sám šel do synagogy a hovořil se...
Skutky 18:21...Bůh chtít, znovu se k vám vrátím." VyplulEfesu a poté, co přistál v Cesareji, se vydal do Jeruzaléma...
Skutky 18:24...a Frygii a posiloval všechny učedníky. Do Efesu zatím přišel jeden Žid jménem Apollo, výmluvný muž a...
Skutky 19:1... Pavel prošel hornatým vnitrozemím a dorazil do Efesu, kde nalezl nějaké učedníky. Zeptal se jich: "Přijali...
Skutky 19:17...to rozneslo mezi všemi Židy i Řeky bydlícímiEfesu, na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve...
Skutky 19:26...a odvrátil veliké množství lidí nejenEfesu, ale skoro po celé Asii. Že prýbohové vyrobení...
Skutky 19:35...tajemník pak uklidňoval dav slovy: "Občané Efesu! Kdo by nevěděl, že město Efes je strážcem chrámu...
Skutky 20:16...do Milétu. Pavel se totiž rozhodl minout Efes, aby se v Asii nezdržel. Spěchal do Jeruzaléma, kam se...
Skutky 20:17...možno na den Letnic. Z Milétu poslal zprávu do Efesu a zavolal k sobě starší církve. Když k němu přišli,...
Skutky 21:29...(Předtím s ním totiž ve městě viděli TrofimaEfesu a domnívali se, že ho Pavel přivedl do chrámu.) Byl z...
1. Korintským 15:32...pohledu je, že jsem bojoval s těmi šelmamiEfesu? Jestliže mrtví nebudou vzkříšeni, pak: "Jezme a...
1. Korintským 16:8...nějaký čas pobudu. do Letnic ale zůstanuEfesu, neboť se mi tu otevírají veliké a slibné možnosti, i...
Efeským 1:1...vůle apoštol Krista Ježíše, svatým, kteří jsouEfesu, věrným v Kristu Ježíši: Milost vám a pokoj od Boha,...
1. Timoteus 1:3...jsem prosil cestou do Makedonie, zůstaňEfesu a zakaž jistým lidem šířit odlišná učení. se...
2. Timoteus 1:18...den došel milosrdenství. A jak moc mi pomohlEfesu, víš nejlépe sám. Synu můj, čerpej sílu z milosti,...
2. Timoteus 4:12...jeho pomoc. (Tychika jsem totiž poslal do Efesu.) půjdeš, přines mi plášť, který jsem nechal v...
Zjevení 1:11...vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efesu, do Smyrny, do Pergamonu, do Thyatir, do Sard, do...
Zjevení 2:1...a sedm svícnů je sedm církví." "Andělu církveEfesu napiš: Toto praví Ten, který drží ve své pravici těch...

Slova obsahující efes: diotrefes (1) efes (3) efeská (2) efesu (17)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |