Efer

Hledám varianty 'efer' [ efer ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 25:4...a Leumejci. Midiánovi synové pak byli EfaEfer, Chanoch, Abida a Eldaáh. Ti všichni byli synové...
1. Letopisů 1:33...byli Šeba a Dedan. Synové Midiánovi byli EfaEfer, Chanoch, Abida a Eldáa. Ti všichni byli synové Ketury...
1. Letopisů 4:17...Zifa, Tirja a Asarel. Synové Ezry: Jeter, MeredEfer a Jalon. Meredova žena Bitja mu porodila Mirjama,...
1. Letopisů 5:24...mnoho. Toto jsou vůdcové jejich otcovských rodůEfer, Jiši, Eliel, Azriel, Jirmeáš, Hodaviáš a Jachdiel,...

Slova obsahující efer: efer (4) charnefer (1) chefer (3) chefera (2) cheferova (1) cheferovy (1) cheferský (1) cheferu (3) cheferův (1) sefer (4) šefer (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |