Efa

Hledám varianty 'efa' [ efa ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 25:4... Letušejci a Leumejci. Midiánovi synové pak byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldaáh. Ti všichni byli synové...
Růt 2:17... Co nasbírala, potom vymlátila a byla toho celá efa ječmene. Rút si jej odnesla do města a ukázala své...
1. Letopisů 1:33...byli Šeba a Dedan. Synové Midiánovi byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldáa. Ti všichni byli synové...
1. Letopisů 2:46...synem byl Maon, otec Bet-curu. Kálebova družka Efa porodila Chárana, Mocu a Gazeza. Cháran zplodil Gazeza....
1. Letopisů 2:47... Synové Jahdajovi: Regem, Jotam, Gešan, PeletEfa a Šaaf. Kálebova družka Maaka porodila Šebera a...
Ezechiel 45:11...poctivé váhy, poctivou efu a poctivý batEfa i bat mají stejnou míru; bat je desetina chomeru a...
Ezechiel 46:11...oběť se o svátcích a slavnostech bude přidávat efa mouky k býčku a efa mouky k beranu, k beránkům pak...

Slova obsahující efa: cefaniáš (1) cefaniáše (3) cefaniáši (1) cefaniášova (2) cefaniášovi (1) cefaniášovu (1) cefata (1) cefatu (1) efa (9) efaje (1) efatha (1) josefa (26) mefaat (4) refael (1) refach (1) refaim (8) refaja (1) refajáš (3) refajášem (1) refajce (3) refajci (1) refajců (12) refajcům (1) sefar (1) sefaradu (1) sefarvaim (2) sefarvaimským (1) sefarvaimu (4) šefamu (1) šefatiáš (6) šefatiáše (2) šefatiášovi (4) šefatiášových (1) šelefa (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |