Edomci

Hledám varianty 'edomci' [ edomci ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Samuel 14:47...se všemi okolními nepřáteli: s Moábci, AmonciEdomci, s králi Cóby i s Filištíny. Kamkoli se obrátil,...
2. Samuel 8:14...údolí, kde porazil 18 000 Edomců. Umístil mezi Edomci posádky a rozmístil je po celém Edomu. Všichni...
2. Královská 8:21...proto vytáhl se všemi svými vozy do CaíruEdomci ho i s jeho veliteli vozů obklopili ze všech stran,...
2. Královská 16:6...ho pro Aramejce. Potom se do Eilatu nastěhovali Edomci a bydlí tam dodnes. Achaz proto vyslal k...
1. Letopisů 18:13...Solném údolí. Umístil v Edomu posádky a všichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával...
2. Letopisů 21:9...se svými veliteli a se všemi svými vozy do bojeEdomci ho i s jeho veliteli vozů obklopili ze všech stran,...
2. Letopisů 25:14...kořisti. Když se Amaciáš vrátil z vítězství nad Edomci, přinesl si s sebou seírské bůžky. Přijal je za své...
2. Letopisů 28:17...král Achaz k asyrskému králi žádost o pomocEdomci totiž znovu přitáhli, zaútočili na Judu a odváděli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |