Edoma

Hledám varianty 'edoma' [ edoma ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Samuel 6:10...do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského. Hospodinova truhla zůstala v domě...
2. Samuel 6:11...Gatského. Hospodinova truhla zůstala v domě Obed-edoma Gatského tři měsíce a Hospodin požehnal Obed-edoma i...
2. Samuel 6:12..."Hospodin kvůli Boží truhle požehnal dům Obed-edoma i všechno, co ." David tedy radostně vykročil, aby...
2. Královská 14:10...šlo okolo a ten bodlák pošlapalo. Porazil jsi Edoma, srdce se ti dme. Jen se chlub, ale raději zůstaň...
1. Letopisů 13:13...do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského. Boží truhla zůstala v domě Obed-edoma u...
1. Letopisů 13:14...Gatského. Boží truhla zůstala v domě Obed-edoma u jeho rodiny tři měsíce a Hospodin požehnal dům...
1. Letopisů 15:18...Maasejáše, Matitiáše, Elifleáše, Miknejáše, Obed-edoma a Jehiela, strážné. Zpěváci Heman, Asaf a Etan měli...
1. Letopisů 26:8...Elihu a Semachiáš. Ti všichni jsou potomky Obed-edoma; oni, jejich synové i jejich bratři. Obed-edom měl...
2. Letopisů 25:19...bodlák pošlapalo. Říkáš si: Vida, porazil jsem Edoma! Srdce se ti dme chloubou. Raději ale zůstaň doma!...
2. Letopisů 25:24... které se našly v Hospodinově chrámu u Obed-edoma i v pokladnicích královského paláce. Potom se s...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |