Ebed melech

Hledám varianty 'ebed melech' [ ebed | melech (6) ]. Nalezeno 6 veršù.
Jeremiáš 38:6Vzali tedy Jeremiáše a hodili ho do jímky prince Malkiáše, která byla na strážním nádvoří; spustili tam Jeremiáše na provazech. V jímce nebyla voda, jen samé bahno, takže se Jeremiáš topil v bahně. O tom, že Jeremiáše dali do jímky, se ale doslechl jeden z palácových dvořanů, Habešan Ebed-melech. Král právě zasedal v Benjamínské bráně.
Jeremiáš 38:7...ale doslechl jeden z palácových dvořanů, Habešan Ebed-melech. Král právě zasedal v Benjamínské bráně....
Jeremiáš 38:8... Král právě zasedal v Benjamínské bráněEbed-melech tedy vyšel z paláce a oslovil krále: "Můj pane...
Jeremiáš 38:10...ani ve městě není co jíst!" Král na to Habešanu Ebed-melechovi přikázal: "Vezmi si odsud třicet mužů a...
Jeremiáš 38:11...proroka Jeremiáše z jímky, než tam zemře." Ebed-melech tedy vzal ty muže s sebou. Ve sklepě...
Jeremiáš 38:12...hadry pod provazy v podpaží," řekl Habešan Ebed-melech Jeremiášovi. Když to Jeremiáš udělal, začali ho...

Slova obsahující ebed melech: ebed (7) ebedova (1) ebedův (4) jochebed (2) lebedy (1) zebedea (1) zebedeem (1) zebedeova (3) zebedeovi (3) zebedeovy (1) zebedeových (2) zebedeův (1) | abimelech (35) abimelecha (13) abimelechem (4) abimelechově (1) abimelechovi (10) abimelechu (1) adramelech (2) adramelechovi (1) achimelech (3) achimelecha (6) achimelechem (1) achimelechova (2) achimelechovi (3) achimelechu (1) achimelechův (1) alamelech (1) anamelechovi (1) elimelech (2) elimelechova (2) elimelechovi (2) melech (6) melecha (2) melechovi (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |