Ebal

Hledám varianty 'ebal' [ ebal ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 36:23...byla Timna. Synové Šobalovi: Alvan, ManachatEbal, Šefo a Onam. Synové Cibeonovi: Aja a Ana (to je ten...
Deuteronomium 11:29...požehnání na hoře Gerizim a prokletí na hoře Ebal. (Obě jsou za Jordánem, kus cesty směrem na západ, v...
Deuteronomium 27:4... přejdete Jordán, vztyčte tyto kameny na hoře Ebal a nabělte je vápnem. Postav tam oltář Hospodinu, svému...
Deuteronomium 27:13... Zabulon, Dan a Neftalí se pak postaví na hoře Ebal, aby zlořečili. Levité tehdy začnou na všechny...
Jozue 8:30...vystavěl Hospodinu, Bohu Izraele, oltář na hoře Ebal, jak synům Izraele přikázal Hospodinův služebník...
Jozue 8:33...proti hoře Gerizim a polovina proti hoře Ebal, jak kdysi přikázal Hospodinův služebník Mojžíš, že se...
1. Letopisů 1:40...byla Timna. Synové Šobalovi: Alvan, ManachatEbal, Šefi a Onam. Synové Cibeonovi: Aja a Ana. Syn Anův:...

Slova obsahující ebal: ebal (7) gebal (1) gebalských (1) gebalu (1) nebalatu (1) tebaliáše (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |