Dvacetileté

Hledám varianty 'dvacetileté' [ dvacetiletých (5) dvacetileté (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 30:14...Hospodinu každý, kdo bude zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše. Když budete Hospodinu odevzdávat tento...
Exodus 38:26...od každého, kdo byl zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše, tedy od 603 550 mužů. Oněch 100 talentů...
Numeri 26:4...Jerichu promluvili takto: "Sečtěte lid od dvacetiletých výše, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi." Toto...
1. Letopisů 23:24...jmen, konající dílo služby Hospodinova domu od dvacetiletých výše. David totiž řekl: "Hospodin, Bůh...
1. Letopisů 23:27...posledních slov byli Leviho synové sečteni od dvacetiletých výše. Jejich úkolem bylo pomáhat synům...
1. Letopisů 27:23...Jerochamův. To byli vůdcové izraelských kmenůDvacetileté a mladší David do sčítání ani nezahrnul, neboť...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |