Dvacátého

Hledám varianty 'dvacátého' [ dvacátý (2) dvacátého (8) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 8:14... podíval se ven a hle, zemský povrch osychalDvacátého sedmého dne druhého měsíce byla země suchá. Tehdy...
Numeri 10:11...svému Bohu. jsem Hospodin, váš Bůh." Dvacátého dne druhého měsíce druhého roku se oblak vznesl...
1. Královská 15:9...Davidově. Místo něj začal kralovat jeho syn AsaDvacátého roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou...
2. Královská 15:30...spiknutí. Napadl ho a zavraždil, a tak se dvacátého roku Jotama, syna Uziášova, stal králem místo něj...
1. Letopisů 24:16... osmnáctý: Hapicec, devatenáctý: Petachiášdvacátý: Jechezkel, jednadvacátý: Jachin, dvaadvacátý:...
1. Letopisů 25:27...Maloti a jeho bratři a synové 12 dvacátý: Eliata a jeho bratři a synové 12 jednadvacátý:...
Ezdráš 10:9...muži z Judy a Benjamína sešli do JeruzalémaDvacátého dne devátého měsíce všichni seděli na...
Nehemiáš 1:1...Nehemiáše, syna Chakaliášova. V měsíci kislev dvacátého roku jsem byl v královském paláci v Súsách. Tehdy...
Nehemiáš 2:1...jsem totiž královským číšníkem. V měsíci nísanu dvacátého roku Artaxerxova jsem obsluhoval krále. Když jsem...
Nehemiáš 5:14... kdy jsem byl jmenován místodržícím v Judsku, od dvacátého do dvaatřicátého roku krále Artaxerxe, jsem se...

Slova obsahující dvacátého: čtyřiadvacátého (7) dvacátého (8) jedenadvacátého (1) jednadvacátého (1) pětadvacátého (2) sedmadvacátého (4) šestadvacátého (1) třiadvacátého (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |