Doru

Hledám varianty 'doru' [ doru (8) dor (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Jozue 11:2...od Galilejského jezera, v podhůří a v Náfot-doru na západě. Na východě i na západě byli Kananejci, v...
Jozue 12:23...jeden, král Jokneamu u Karmelu jeden, král Doru (z Náfot-doru) jeden, král Gojim v Galileji jeden,...
Jozue 17:11...Bet-šean a Jibleam s jejich vesnicemi, obyvatelé Doru, En-doru a Taanachu s jejich vesnicemi a obyvatelé...
Jozue 21:32...a tato města s jejich pastvinami: Chamot-dor a Kartan - celkem tři města. Geršonským rodům tedy...
Soudců 1:27...s jejich vesnicemi. Nevyhnali ani obyvatele Doru, Jibleamu a Megida s jejich vesnicemi. Kananejci totiž...
1. Samuel 28:7...poradím se s ." "Jedna věštkyně je tamhle v En-doru," odpověděli mu jeho služebníci. Saul se pak v noci,...
1. Královská 4:11...Šalomounovu dceru Táfat) spravoval celý Náfot-dor; Baana, syn Achiludův, spravoval Taanach, Megido a celý...
1. Letopisů 7:29...Manasesovými pak Bet-šean, Taanach, MegidoDor s jejich vesnicemi. Tam všude bydleli synové Josefa,...
Žalmy 83:11...u potoka Kíšonu. Rozprášeni byli tenkrát u En-doru, na zemi leželi jako hnůj! Jejich velmoži jsou jak...

Slova obsahující doru: doru (8) doručen (1) doručil (1) doručili (1) gedoru (2) vzdoruje (1) vzdorujete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |