Donutím

Hledám varianty 'donutím' [ donutím (1) donutili (2) donutí (1) donucen (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Exodus 3:19... že vás egyptský král nenechá odejít jinak než donucen mocnou rukou. Vztáhnu tedy svou ruku a udeřím na...
Exodus 6:1...řekl: "Teprve teď uvidíš, co s faraonem proveduDonutím ho, aby je propustil; sám je donutí, aby opustili...
Ezdráš 4:23...rychle do Jeruzaléma za Židy a násilím je donutili přestat. Práce na Božím chrámu v Jeruzalémě se...
2. Korintským 12:11...Dělám tu ze sebe blázna, ale vy jste k tomu donutili. Mohli jste přece chválit sami - i když nic...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |