Dobrořečte

Hledám varianty 'dobrořečte' [ dobrořečte ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Letopisů 29:20...přípravy." Potom David vyzval celé shromáždění: "Dobrořečte Hospodinu, svému Bohu!" a všechno shromáždění...
Nehemiáš 9:5... Šebaniáš a Petachiáš pak zvolali: "Vstaňtedobrořečte Hospodinu, svému Bohu: Požehnaný jsi, Hospodine,...
Žalmy 66:8...se vzbouřenci! séla Našemu Bohu, národydobrořečte, hlas jeho chvály nechte znít. Vždyť naši duši...
Žalmy 100:4...vejděte s děkováním, do jeho nádvoří s chválamidobrořečte jeho jménu s vděčností! Hospodin je přece tolik...
Žalmy 103:20...na nebi, svou královskou mocí vládne nade všímDobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří...
Žalmy 103:21...konáte, vy, kteří jeho slovo plníte poslušněDobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, jeho...
Žalmy 103:22... vy, jeho služebníci, kteří jste mu po vůliDobrořečte Hospodinu, všechna jeho stvoření, všude tam, kam...
Římanům 12:14...svatým v nouzi, věnujte se pohostinnostiDobrořečte těm, kdo vás pronásledují - nezlořečte, ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |