Dobrořečili

Hledám varianty 'dobrořečili' [ dobrořečili ]. Nalezeno 6 veršù.
Jozue 22:33...a podali jim zprávu. Synům Izraele se to líbiloDobrořečili Bohu a přestali říkat, že proti synům Rubenovým...
2. Samuel 21:3..."Co pro vás mohu udělat? Čím vás usmířím, abyste dobrořečili Hospodinovu dědictví?" Gibeonci mu odpověděli:...
1. Královská 8:66...dní. Následujícího dne pak lid propustilDobrořečili králi a vraceli se domů s veselím a radostí ze...
2. Letopisů 7:3... poklekli na dlažbu tváří k zemi, klaněli sedobrořečili Hospodinu: "Je tak dobrý! Jeho láska trvá...
2. Letopisů 20:26...do údolí Beracha (to je: Dobrořečení), aby tam dobrořečili Hospodinu. Proto se to místo dodnes nazývá...
2. Letopisů 31:8...se svými hodnostáři a viděli ty hromadydobrořečili Hospodinu i jeho lidu Izraeli. Ezechiáš se na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |