Dobrořečil

Hledám varianty 'dobrořečil' [ dobrořečil ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 24:48... padl jsem na kolena a klaněl se HospodinuDobrořečil jsem Hospodinu, Bohu svého pána Abrahama, který...
1. Letopisů 29:10... David tehdy před zraky celého shromáždění dobrořečil Hospodinu: "Hospodine, Bože našeho otce Izraele,...
Nehemiáš 8:6...ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš pak dobrořečil Hospodinu, velikému Bohu, a všechen lid zvedal...
Žalmy 49:19...s ním dolů nepůjde. Za svého života sám sobě dobrořečil: "Musí se uznat, že máš blahobyt!" Musí však...
Daniel 4:31...oči k nebi a rozum se mi vrátil. Tehdy jsem dobrořečil Nejvyššímu a chválil jsem a velebil Věčně...
Lukáš 1:64...se mu otevřela ústa, rozvázal se mu jazyk a on dobrořečil Bohu. Na všechny jejich sousedy přišla bázeň a...
Lukáš 2:28...podle zvyklosti Zákona, vzal ho do náručídobrořečil Bohu a řekl: "Nyní, Hospodine, podle svého slova...
1. Korintským 14:16...duchem, ale budu zpívat i myslí. Kdybys totiž dobrořečil jen duchem a byl by přítomen někdo nezasvěcený,...

Slova obsahující dobrořečil: dobrořečil (8) dobrořečili (6) dobrořečilo (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |