Dibon

Hledám varianty 'dibon' [ dibon ]. Nalezeno 6 veršù.
Numeri 32:3... knězi Eleazarovi a vůdcům obce: "AtarotDibon, Jaezer, Nimra, Chešbon, Eleale, Sebam, Nebó a Beon,...
Numeri 32:34...pohraničních měst. Synové Gádovi pak vystavěli Dibon, Atarot, Aroer, Atarot-šofan, Jaezer, Jogbehu...
Numeri 33:45...moábské hranici. Vyšli z Ijimu a utábořili seDibon-gadu. Vyšli z Dibon-gadu a utábořili se v...
Numeri 33:46...z Ijimu a utábořili se v Dibon-gadu. VyšliDibon-gadu a utábořili se v Almon-diblataimu. Vyšli z...
Jozue 13:17... Chešbon i všechna města na náhorní roviněDibon, Bamot-baal, Bet-baalmeon, Jahca, Kedemot, Mefaat...
Jeremiáš 48:22...přišel soud - na Cholon, Jahcu i Mefaat, na Dibon, Nebó i Bet-diblataim, na Kiriatajim, Bet-gamut i...

Slova obsahující dibon: dibon (6) dibonská (1) dibonští (1) dibonu (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |