Desatero

Hledám varianty 'desatero' [ desatero (4) ]. Nalezeny 4 verše.
Exodus 34:28...tam bez chleba a bez vody. Slova smlouvy, totiž Desatero, zapsal na desky. Cestou z hory Sinaj nesl Mojžíš...
Deuteronomium 4:13...svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit, totiž Desatero, jež napsal na dvě kamenné desky. Tenkrát mi...
Deuteronomium 10:4...ty desky napsal tentýž nápis jako předtím, totiž Desatero, které vám Hospodin vyhlásil z prostředku ohně na...
2. Královská 5:5...deset talentů stříbra, šest tisíc šekelů zlatadesatero slavnostních šatů. Izraelskému králi doručil list...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |