Derbe

Hledám varianty 'derbe' [ derbe ]. Nalezeny 4 verše.
Skutky 14:6...se to a utekli do lykaonských měst LystryDerbe a jejich okolí. I tam šířili evangelium...
Skutky 14:20...do města. Druhého dne pak s Barnabášem odešel do Derbe. I tomuto městu zvěstovali evangelium. Poté, co tu...
Skutky 16:1...Sýrii a Kilikii a posiloval církve. Přišel do Derbe a Lystry a hle, byl tu jeden učedník jménem Timoteus,...
Skutky 20:4...a Sekundus z Tesaloniky, Gaius a TimoteusDerbe a Tychikos a Trofimos z Asie. Ti šli napřed a čekali...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |