Denní

Hledám varianty 'denní' [ dennímu (1) denním (2) denních (2) denního (2) denní (10) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 3:8...Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před...
Exodus 5:13...Biřici je poháněli: "Odveďte svou práci - stejný denní úkol, jako když byla sláma!" Izraelští předáci,...
Exodus 5:19...je s nimi zle. Museli totiž říkat: " z vašich denních odvodů nechybí ani cihla!" Cestou od faraona...
1. Královská 5:2...přinášeli dary a sloužili mu po celý jeho životDenní dávka potravin pro Šalomounův dvůr představovala: 30...
1. Letopisů 16:37... aby před pravidelně každý den sloužili podle denního rozvrhu spolu s Obed-edomem a jeho osmašedesáti...
Nehemiáš 5:15...místodržící přede mnou přitom od lidu vymáhali denní dávku 40 šekelů stříbra na jídlo a víno. Také jejich...
Job 3:24...nevidí a jehož Bůh ze všech stran obklíčil? Mým denním chlebem je teď jen sténání, můj nářek proudí jako...
Žalmy 37:6...v něj a on to učiní: vyvede tvou spravedlnost na denní světlo, tvou nevinu na slunce polední. Zůstávej v...
Izaiáš 4:6...planoucího ohně. Poskytne přístřeší a stín před denním horkem a útočiště a úkryt před bouří a deštěm. ...
Jeremiáš 36:30...trůnu. Jeho mrtvola bude pohozena napospas dennímu horku a nočnímu mrazu. Ztrestám ho, jeho potomky i...
Ezechiel 4:10...připravovat jídlo: budeš ho jíst 390 dnů. Tvůj denní příděl stravy bude vážit 20 šekelů a budeš ho jíst...
Matouš 6:11...jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme...
Lukáš 11:3... přijde tvé království! Dávej nám denně náš denní chléb a odpusť nám naše hříchy - vždyť i my...
Skutky 6:1...jejich vdovy jsou oproti hebrejským kráceny na denních přídělech jídla. Dvanáct apoštolů proto svolalo...
2. Petr 2:13...za jejich špatnost je nemine. Jejich zálibou je denní hýření; na vašich hodech jsou poskvrnou a hanbou,...
Zjevení 6:6...čtyř bytostí jsem uslyšel hlas, jak říká: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, jen tři mírky ječmene za...

Slova obsahující denní: denní (10) denního (2) denních (2) denním (2) dennímu (1) každodenní (8) každodenními (1) sedmidenní (6) třídenní (3) třítýdenní (1) týdenní (1) týdenních (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |