Debora

Hledám varianty 'debora' [ debora ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 35:8...před svým bratrem. Tehdy zemřela Rebečina chůva Debora a byla pochována pod oním dubem u Bet-elu. Izák jej...
Soudců 4:4...utiskoval. V době soudila Izrael prorokyně Debora, manželka Lapidotova. Sedávala pod Debořinou palmou...
Soudců 4:9...Hospodin totiž vydá Siseru do rukou ženy." Potom Debora vstala a odešla s Barákem do Kedeše, kam Barák...
Soudců 4:10... Následovalo ho 10 000 mužů a šla s nímDebora. Cheber Kenijský se oddělil od ostatních Kenijců,...
Soudců 4:14...železných vozů a celé své vojsko k potoku KíšonDebora tehdy řekla Barákovi: "Vzhůru! Toto je den, kdy ti...
Soudců 5:1... ho nakonec úplně zničili. Onoho dne zpívala Debora a Barák, syn Abinoamův, tuto píseň: Vůdcové když...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |