Debiru

Hledám varianty 'debiru' [ debiru ]. Nalezeno 7 veršù.
Jozue 10:38... Potom se Jozue s celým Izraelem obrátilDebiru a zaútočili na něj. Dobyli ho i s jeho vesnicemi a...
Jozue 11:21...svém tažení vyhladil Anakovce z hor: z HebronuDebiru, Anabu i ze všech judských a izraelských hor. Jozue...
Jozue 12:13...Eglonu jeden, král Gezeru jeden, král Debiru jeden, král Gederu jeden, král Chormy jeden, král...
Jozue 13:26...a Betonim a od Machanajim k pomezí Debiru; v údolí pak Bet-ram, Bet-nimra, Sukot a Cafon se...
Jozue 15:7...syna Bohana. Hranice pak stoupá z údolí AchorDebiru a dále na sever, kde se stáčí ke Gelilotu naproti...
Jozue 15:15...Anakovy, a táhl odtud dál proti obyvatelům Debiru (dříve nazývanému Kiriat-sefer). Káleb tehdy řekl:...
Soudců 1:11... Odtamtud kmen Juda vytáhl proti obyvatelům Debiru (dříve nazývanému Kiriat-sefer). Káleb tehdy řekl:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |