Dareiovy

Hledám varianty 'dareiovy' [ dareiovy ]. Nalezeny 3 verše.
Ageus 2:10...dne devátého měsíce ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Ageus slovo Hospodinovo: "Tak...
Zachariáš 1:1...Hospodin zástupů." V osmém měsíci druhého roku Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše,...
Zachariáš 1:7...měsíce, totiž měsíce šebat, ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |