Dareia

Hledám varianty 'dareia' [ dareia ]. Nalezeno 9 veršù.
Ezdráš 4:5...perského krále Kýra do vlády perského krále Dareia podpláceli rádce, aby zmařili jejich úmysl. Když se...
Ezdráš 4:24... do druhého roku vlády perského krále Dareia. Ageus prorok a Zachariáš, syn Idův, tehdy...
Ezdráš 6:13...se tedy bezodkladně zařídili podle dopisu krále Dareia. Židovští stařešinové stavěli a dílo rostlo, jak...
Ezdráš 6:14...Boha Izraele a na pokyn perských králů KýraDareia a Artaxerxe nakonec stavbu dokončili. Chrám byl...
Ezdráš 6:15...dne měsíce adaru v šestém roce vlády krále Dareia. Synové Izraele, kněží, levité i ostatní navrátilci...
Nehemiáš 12:22...rodů jakož i kněží byli zapsáni během kralování Dareia Perského. Vůdcové levitských otcovských rodů jsou...
Ageus 1:1... praví Hospodin." Ve druhém roce vlády krále Dareia, prvního dne šestého měsíce, přišlo skrze proroka...
Ageus 1:15...dne šestého měsíce. Ve druhém roce vlády krále Dareia, jednadvacátého dne sedmého měsíce, přišlo skrze...
Zachariáš 7:1...měsíce kislev) ve čtvrtém roce vlády krále Dareia dostal Zachariáš slovo Hospodinovo. Z Bét-elu totiž...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |