Damašské

Hledám varianty 'damašské' [ damašské ]. Nalezeny 4 verše.
1. Královská 11:24...do Damašku, usídlili se v něm a založili tam Damašské království. Vedle zla, které představoval Hadad,...
1. Královská 19:15...jsi přišel," řekl mu Hospodin, "a pokračuj dálDamašské poušti. tam dojdeš, pomažeš Chazaela za krále...
2. Královská 5:12...místem, aby malomocenství odehnal. Copak nejsou damašské řeky Amana a Parpar lepší než všechna voda v...
Skutky 9:22...a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, popouzel damašské Židy. Když to trvalo dost dlouho, Židé se...

Slova obsahující damašské: damašské (4) damašskému (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |