Dafné

Hledám varianty 'dafné' [ dafné ]. Nalezeno 7 veršù.
Jeremiáš 2:16...spálili, takže v nich nikdo nebydlí. Z MemfisuDafné přišli muži, kteří ti lebku rozbili. Copak si za to...
Jeremiáš 43:7...Egypta, neboť neposlechli Hospodina. Došli do Dafné. V Dafné pak Jeremiáš dostal slovo...
Jeremiáš 43:8...neposlechli Hospodina. Došli do Dafné. V Dafné pak Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Vezmi veliké...
Jeremiáš 43:9...v cihelně poblíž vchodu do faraonova paláceDafné. Řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele...
Jeremiáš 44:1...Židy usazené v Dolním Egyptě - v MigdoluDafné a Memfisu - i v Horním Egyptě: "Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 46:14... v Migdolu ohlaste, zvěstujte v Memfisu, v Dafné řekněte:‚Nastup a připrav se, všechny okolo hltá...
Ezechiel 30:18...padnou mečem a dívky půjdou do zajetí. V Dafné nastane temný den, tam rozlámu egyptské jho a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |