Dínu

Hledám varianty 'dínu' [ dínu ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 34:5...Jákob uslyšel, že Šechem poskvrnil jeho dceru Dínu, jeho synové byli právě se stádem na poli. do...
Genesis 34:13...Chamorovi lstivě, neboť poskvrnil jejich sestru Dínu. Řekli jim: "Nic takového nemůžeme udělat. Dát svou...
Genesis 34:26...a jeho syna Šechema zabili ostřím meče. Vzali Dínu z Šechemova domu a odešli. Jákobovi synové pak přišli...
Genesis 46:15...porodila v Padan-aramu stejně jako dceru Dínu - celkem 33 synů a dcer. Synové Gádovi: Cefon, Chagi,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |