Dátanovi

Hledám varianty 'dátanovi' [ dátanovi ]. Nalezeny 2 verše.
Numeri 16:25...a Abiramova příbytku!" Mojžíš vstal a šelDátanovi a Abiramovi; izraelští stařešinové šli za ním....
Deuteronomium 11:6...poušti, než jste dorazili sem, i to, co učinil Dátanovi a Abiramovi, synům Eliaba, syna Rubenova - země...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |