Cur

Hledám varianty 'cur' [ cur ]. Nalezeno 5 veršù.
Jozue 15:58...celkem deset měst s osadami. Dále: Chalchul, Bet-cur, Gedor, Maarat, Bet-anot a Eltekon - celkem šest měst s...
1. Letopisů 8:30...jménem Maaka. Jejich prvorozený byl Abdon, dále Cur, Kíš, Baal, Ner, Nádab, Gedor, Achio, Zecher a Miklot...
1. Letopisů 9:36...žena jménem Maaka, jeho prvorozený Abdon a dále Cur, Kíš, Baal, Ner, Nádab, Gedor, Achio, Zachariáš a...
2. Letopisů 11:7...Betlém, Etam, Tekou, Bet-cur, Socho, Adulam, Gat, Marešu, Zif...
Nehemiáš 3:16... syn Azbukův, správce poloviny okresu Bet-cur; skončil naproti Davidovu hřbitovu u vodní nádrže a...

Slova obsahující cur: cur (5) cura (2) curi (1) curiel (1) curim (1) curišadajova (1) curišadajův (3) curova (1) curu (1) elicur (4) elicura (1) pedacurova (1) pedacurův (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |