Coaru

Hledám varianty 'coaru' [ coaru ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 13:10...oči a viděl, že celá jordánská rovina je Coaru bohatě zavlažována jako Hospodinova zahrada, jako...
Genesis 14:2... králi Cebojim, a proti králi Bely (to jest Coaru). Ti se spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé...
Genesis 14:8...Sodomy, Gomory, Admy, Cebojim a Bely (to jest Coaru) tedy vytáhli a seřadili se v údolí Sidim k bitvě...
Genesis 19:23...město jmenuje Coar, Maličké.) Když Lot vešel do Coaru, vycházelo nad zemí slunce. A Hospodin dštil na...
Genesis 19:30...města, v nichž Lot bydlel. Lot potomCoaru odešel a bydlel se svými dvěma dcerami v horách,...
Izaiáš 15:5...duše je zděšená. srdce nad Moábem běduje! K Coaru proudí jeho uprchlíci, k Eglat-šelišiji....
Jeremiáš 48:34...a Eleale bude slyšet do Jahcy, bude znít od Coaru k Choronaim k Eglat-šelišiji, neboť vyschnou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |