Ciporův

Hledám varianty 'ciporův' [ ciporův ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 22:2...pláních za Jordánem naproti Jerichu. Balák, syn Ciporův, se dozvěděl o všem, co Izrael provedl Emorejcům....
Numeri 22:4...všechno kolem, jako vůl spásá trávu!" Balák, syn Ciporův, byl toho času moábským králem. Vyslal posly k...
Numeri 22:10...Balaám Bohu odpověděl: "Moábský král Balák, syn Ciporův, pro poslal se slovy: ‚Hle, nějaký lid vyšel z...
Numeri 22:16...k Balaámovi, řekli mu: "Tak praví Balák, syn Ciporův: ‚Prosím, nezdráhej se ke mně přijít. Chci ...
Numeri 23:18..."Vstaň, Baláku, a slyš, naslouchej mi, synu Ciporův! Bůh není člověk, aby lhal, není lidský syn, aby...
Jozue 24:9...vyhladil. Potom povstal moábský král Balák, syn Ciporův, a bojoval s Izraelem: Poslal pozvání Balaámovi,...
Soudců 11:25...To jsi o tolik lepší než moábský král Balák, syn Ciporův? Copak se odvážil vzdorovat Izraeli? Copak s ním...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |