Cin

Hledám varianty 'cin' [ cin ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 13:21...) A tak vyrazili prozkoumat tu zem od pouště Cin po Rechob u Lebo-chamátu. Když vystoupili do Negevu,...
Numeri 20:1...izraelská obec dorazila v prvním měsíci na poušť Cin. Lid pobýval v Kádeši. Tam zemřela Miriam a tam byla...
Numeri 27:14... že jste se vzepřeli mému příkazu na poušti Cin, kde se obec se mnou pustila do sváru, místo abyste...
Numeri 33:36...z Ecjon-geberu a utábořili se v Kádeši na poušti Cin. Vyšli z Kádeše a utábořili se u hory Hór na kraji...
Numeri 34:3...za dědictví: Vaše jižní hranice povede od pouště Cin podél Edomu. Začne od konce Mrtvého moře na východě,...
Deuteronomium 32:51...Izraele při vodách Meriby v Kádeši na poušti Cin, místo abyste uprostřed synů Izraele prokázali mou...
Jozue 15:1...na jihu k edomské hranici, k poušti Cin úplně na jihu: Jejich jižní hranice vede od zálivu na...

Slova obsahující cin: cin (8) cinkají (1) cinu (2) hyacint (1) hyacintu (1) chabaciniášova (1) kacinu (1) recin (4) recina (4) recinovi (2) recinovy (1) vinicina (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |