Ciklagu

Hledám varianty 'ciklagu' [ ciklagu ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Samuel 30:1... Třetího dne pak David se svými muži dorazil do Ciklagu. Amalekovci mezitím podnikli nájezd do Negevu a...
1. Samuel 30:26...jako závazné ustanovení. Když se David vrátil do Ciklagu, poslal něco z kořisti judským stařešinům, svým...
2. Samuel 1:1..., když se David po porážce Amalekitů vrátil do Ciklagu, kde strávil dva dny. Třetího dne dorazil nějaký...
2. Samuel 4:10... vykoupil z každého soužení: Muž, který miCiklagu ohlásil, že Saul je mrtev, si myslel, že nese dobré...
1. Letopisů 4:30...Bilze, Ecemu, Toladu, Betuelu, ChorměCiklagu, v Bet-markabotu, Chacar-susimu, Bet-bireji a...
1. Letopisů 12:1... Toto jsou ti, kdo přišli za Davidem do Ciklagu, když se ještě skrýval před Saulem, synem Kíšovým....
1. Letopisů 12:21... bude nás to stát hlavy.") Když potom táhl do Ciklagu, přidali se k němu tito muži z pokolení Manases:...
Nehemiáš 11:28... v Beer-šebě a jejích vesnicích, v Ciklagu, v Mekoně a jejích vesnicích, v En-rimonu, Coreji,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |