Churama

Hledám varianty 'churama' [ churama ]. Nalezeny 2 verše.
1. Královská 7:13...chrámu s jeho předsíní. Král Šalomoun poslal pro Churama z Týru. Byl to syn jedné vdovy z pokolení Neftalí a...
1. Letopisů 8:5... Naamana, Achoacha, Geru, ŠefufanaChurama. Toto jsou synové Ehudovi, rodoví vůdcové obyvatel...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |