Chura

Hledám varianty 'chura' [ chura (5) chur (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 31:8...také midiánské krále: Eviho, Rekema, CuraChura a Rebu - pět midiánských králů. Také Balaáma, syna...
Jozue 13:21...prince, Sichonovy vazaly Eviho, Rekema, CuraChura a Revu, kteří v zemi bydlili. Kromě těch, které...
1. Letopisů 2:19...zemřela, Káleb si vzal Efratu a ta mu porodila Chura. Chur zplodil Uriho a Uri zplodil Becaleela...
1. Letopisů 2:20... Káleb si vzal Efratu a ta mu porodila ChuraChur zplodil Uriho a Uri zplodil Becaleela. Checron si...
1. Letopisů 2:50...synové Kálebovi. Synové Efratina prvorozeného Chura: Šobal, otec Kiriat-jearimu, Salma, otec Betléma, a...
1. Letopisů 4:1...sedm. Synové Judovi: Peres, Checron, KarmiChur a Šobal. Šobalův syn Reajáš zplodil Jachata. Jachat...
1. Letopisů 4:4...Chušův. To jsou synové Efratina prvorozeného Chura, otce Betléma. Ašchur, otec Tekoje, měl dvě manželky:...

Slova obsahující chura: ašchura (1) chura (5) churaj (1) churam (6) churama (2) churavé (2) churavěli (1) churavých (1) pašchura (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |