Chušaje

Hledám varianty 'chušaje' [ chušaje ]. Nalezeny 3 verše.
2. Samuel 17:5... Abšalom ale přikázal: "Raději ještě zavolej Chušaje Arkijského, si vyslechneme také jeho názor."...
2. Samuel 17:14...se všemi izraelskými muži prohlásil: "Rada Chušaje Arkijského je lepší než rada Achitofelova."...
1. Královská 4:16...Basemat) spravoval kraj Neftalí; Baana, syn Chušaje, spravoval kraj Ašer a Alot; Jošafat, syn Paruachův...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |