Chušaj

Hledám varianty 'chušaj' [ chušaj ]. Nalezeno 9 veršù.
2. Samuel 15:32...bylo zvykem klanět se Bohu, hle - naproti mu jde Chušaj Arkijský, roucho roztržené a na hlavě hlínu. David...
2. Samuel 15:37...vzkážete, cokoli se dozvíte." Davidův důvěrník Chušaj tedy odešel do města, právě když do Jeruzaléma...
2. Samuel 16:16... Tehdy k Abšalomovi přišel i Davidův důvěrník Chušaj Arkijský a zvolal: " žije král! žije král!"...
2. Samuel 16:18... "Proč jsi nešel s ním?" "To ne," odpověděl mu Chušaj. "Koho vyvolil Hospodin a celý tento izraelský lid,...
2. Samuel 17:6...Arkijského, si vyslechneme také jeho názor." Chušaj tedy přišel k Abšalomovi a ten mu řekl: "Toto...
2. Samuel 17:7...se řídit jeho výrokem? Pokud ne, promluv ty." Chušaj Abšalomovi odpověděl: "Achitofelova rada tentokrát...
2. Samuel 17:8...otce i jeho muže, jak jsou udatní," pokračoval Chušaj. "Jsou rozzuření jako medvědice, která v divočině...
2. Samuel 17:15...dobrou radu, aby na Abšaloma přivedl neštěstí.) Chušaj pak oznámil kněžím Sádokovi a Abiatarovi: "Achitofel...
1. Letopisů 27:33...rádcem byl Achitofel. Královým důvěrníkem byl Chušaj Arkijský. Po Achitofelovi nastoupil Jojada, syn...

Slova obsahující chušaj: chušaj (9) chušaje (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |