Choronaim

Hledám varianty 'choronaim' [ choronaim ]. Nalezeny 4 verše.
Izaiáš 15:5... Luchitským svahem s pláčem stoupají, cestouChoronaim nad zkázou bědují. Z nimrimských vod zbyla...
Jeremiáš 48:3...ty, Madmene, budeš umlčen, jde po tobě meč! Z Choronaim je slyšet křik: Zkáza, hrozné neštěstí! Moáb je...
Jeremiáš 48:5...svahem s pláčem stoupají, ve stráníchChoronaim nad tou zkázou křičí úzkostí: ‚Utečte! Život si...
Jeremiáš 48:34...bude slyšet do Jahcy, bude znít od CoaruChoronaim k Eglat-šelišiji, neboť vyschnou dokonce i...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |