Choreši

Hledám varianty 'choreši' [ choreši ]. Nalezeny 3 verše.
1. Samuel 23:15...ale Bůh mu ho nevydal do rukou. Když byl DavidChoreši na poušti Zif, zjistil, že Saul vytáhl a usiluje mu...
1. Samuel 23:18...Hospodinem uzavřeli smlouvu. David pak zůstalChoreši a Jonatan se vrátil domů. K Saulovi do Gibeje se...
1. Samuel 23:19..."David se přece ukrývá u nás! Opevnil seChoreši na kopci Chakila jižně od Ješimonu. Nechť tedy král...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |