Chogla

Hledám varianty 'chogla' [ chogla ]. Nalezeno 5 veršù.
Numeri 26:33... jen samé dcery. Ty se jmenovaly: Machla, NoaChogla, Milka a Tirsa. To jsou rody Manasesovy. Čítaly 52...
Numeri 27:1...Manasese. Jeho dcery se jmenovaly Machla, NoaChogla, Milka a Tirsa. Postavily se před Mojžíše, před...
Numeri 36:11...Mojžíšovi. Celofchadovy dcery Machla, TirsaChogla, Milka a Noa se vdaly za syny svých strýců. Vdaly se...
Jozue 17:3...syny, jen samé dcery. Jmenovaly se: Machla, NoaChogla, Milka a Tirsa. Ty předstoupily před kněze Eleazara,...
Jozue 18:21...pro jejich rody tato města: Jericho, Bet-chogla, Emek-kecic, Bet-arava, Cemaraim, Bet-el...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |