Chodívala

Hledám varianty 'chodívala' [ chodívaly (1) chodívali (2) chodívala (1) chodíval (5) chodívají (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 24:11...s vodou (bylo to navečer, v době, kdy ženy chodívají pro vodu) a řekl: "Hospodine, Bože mého pána...
Exodus 2:16...se u studny. Midiánský kněz měl sedm dcer a ty chodívaly ke studni čerpat vodu. Když ale naplnily žlaby...
1. Samuel 30:31...Hebronu - do všech míst, kam David se svými muži chodíval. Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se...
2. Samuel 17:17...Jonatan a Achimaac zůstávali u pramene En-rogelChodívala tam služebná a říkala jim, co mají oznámit králi...
1. Královská 14:28...vchod do královského paláce. Kdykoli král chodíval do Hospodinova chrámu, stráže je vynášely a pak...
2. Letopisů 12:11...vchod do královského paláce. Kdykoli král chodíval do Hospodinova chrámu, šly s ním stráže, vynášely...
Job 29:7... ze skály prýštily mi proudy oleje. Když jsem chodíval k městské bráně, abych své místo na prostranství...
Žalmy 42:5... když na to vzpomínám, jak jsem se zástupy chodíval, do Božího domu se s nimi ubíral se zvučným...
Lukáš 2:41...moudrostí, a Boží milost byla s ním. Jeho rodiče chodívali každý rok slavit Velikonoce do Jeruzaléma. Také...
Lukáš 15:1... slyš." Všichni výběrčí daní a hříšníci ho chodívali poslouchat. Farizeové a znalci Písma si ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |