Chetejského

Hledám varianty 'chetejského' [ chetejského ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 25:9...Makpela, která leží naproti Mamre na poli Efrona Chetejského, syna Cocharova, na poli, jež Abraham koupil od...
Genesis 49:29... k mým otcům do jeskyně na poli Efrona Chetejského, do jeskyně na poli Makpela, která leží v...
Genesis 49:30...Mamre, na poli, jež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebiště. Tam pochovali...
Genesis 50:13...Mamre, na poli, jež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebiště. Po otcově pohřbu...
2. Samuel 11:3..."Je to Batšeba, dcera Eliamova, manželka Uriáše Chetejského." David si pro ni nechal poslat, a když k němu...
2. Samuel 11:6..." David vzkázal Joábovi: "Pošli mi Uriáše Chetejského." Joáb tedy poslal Uriáše za Davidem. Když k...
2. Samuel 12:9...Provedl jsi, co je v jeho očích zlé. Uriáše Chetejského jsi zabil mečem a jeho ženu sis vzal za...
2. Samuel 12:10...mnou pohrdl a vzal sis za ženu manželku Uriáše Chetejského, se od tvého domu od nynějška nikdy neodvrátí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |