Chetejci

Hledám varianty 'chetejci' [ chetejci ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 23:5...pro hrob, abych tam pochoval svou mrtvou." Chetejci Abrahamovi odpověděli: "Poslyš nás, pane: Jsi mezi...
Genesis 23:10..." Efron Chetejský ovšem seděl mezi ostatními Chetejci. Odpověděl Abrahamovi přede všemi Chetejci...
Genesis 23:16...mu množství stříbra, které zmínil před ostatními Chetejci: 400 šekelů stříbra běžných mezi obchodníky....
Numeri 13:29... V negevském kraji žije Amalek; v horách bydlí Chetejci, Jebusejci a Emorejci; při moři a podél Jordánu...
Jozue 11:3...i na západě byli Kananejci, v pohořích EmorejciChetejci, Perizejci a Jebusejci a pod Hermonem v kraji...
Jozue 24:11...Jericha, Emorejci, Perizejci, KananejciChetejci, Girgašejci, Hivejci i Jebusejci proti vám...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |