Cheta

Hledám varianty 'cheta' [ cheta ]. Nalezeny 2 verše.
Genesis 10:15... Kanaán zplodil Sidona, svého prvorozeného, dále Cheta, Jebusejce, Emorejce, Girgašejce...
1. Letopisů 1:13... Kanaán zplodil svého prvorozeného Sidona, potom Cheta, Jebusejce, Emorejce, Girgašejce...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |