Cheferu

Hledám varianty 'cheferu' [ cheferu ]. Nalezeny 3 verše.
Jozue 12:17... král Bet-elu jeden, král Tapuachu jeden, král Cheferu jeden, král Afeku jeden, král Šáronu jeden...
Jozue 19:13...vzhůru k Jafiji. Odtud pokračuje východně od Gat-cheferu a Et-kacinu, směřuje k Rimonu a stáčí se k Neji....
2. Královská 14:25...služebníka Jonáše, syna Amitajova, proroka z Gat-cheferu. Hospodin viděl trpké trápení Izraele, že je konec...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |